Ενημέρωση της «Κ. Παλιούρης ΕΠΕ» για πρόσβαση στο σύστημα «ΤΣΕΚ» του Τειρεσία